søndag 11. januar 2009

TPT-tur til Krakow?

På årsmøtet i haust vart det "vedteke" at vi skulle ta ein TPT-tur til Polen hausten 09, nærare bestemt Krakow. Nå har det kome forslag frå Jorunn om å satse på laurdag 19. - tysdag 22. september. Ho foreslår også at dei som er interessert går inn og bestiller billettar kvar for seg, men aller først må vi bli enige om datoen!

Det er ein mulighet for at den polske svigerdottera til Jorun kan bli med oss som guide. Det hadde vore flott, da vi så vidt eg veit ikkje er så veldig stive i polsk nokon av oss. I tillegg fantastisk med nokon som er lokalkjent - trur dette kan bli ein veldig fin tur om vi får det til!

Kjem tilbake med meir info når vi har konkretisert planane enda litt meir......

Ingen kommentarer: